Flota
» Zarządzanie
» Wynajem
» Serwis
» Sprzedaż

Przedsiębiorstwo
» Oto my
» Powstanie
» Kariera
» Głosy klientów
» Członkostwo
» ROCKBIRD BCC
» Kids

Blog
» Aktualności
» Info
» Kwalifikacje

Kontakt
Shop

CZŁONEK STOWARZYSZENIA


STOWARZYSZENIE ŁĄCZY
– JESTEŚMY JEGO CZĘŚCIĄ


Razem można osiągnąć więcej, my w ROCKBIRD jesteśmy o tym przekonani. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do partnerskiej współpracy z klientami i dostawcami. Jesteśmy również zaangażowani w kilka stowarzyszeń, aby stale rozszerzać naszą sieć. Następujące stowarzyszenia branżowe promują wymianę i dalsze doskonalenie zawodowe swoich członków poprzez liczne wydarzenia i kampanie. 

Chętnie się w to angażujemy, wnosimy naszą wiedzę m.in. w komitetach i warsztatach lub wspieramy jako sponsor na targach.„Grupa robocza ds. cyfryzacji” (BDSV) lub warsztaty „Optymalizacja kosztów maszyn” to tylko dwa przykłady. Jesteśmy również zapraszani na wykłady poświęcone cyfrowemu zarządzaniu flotą oraz optymalizacji kosztów i chętnie bierzemy w nich udział.