Flota
Przedsiębiorstwo
Blog
Kontakt
Shop

Rozwiązania cyfrowe


Z pasją i zrozumieniem
cyfrowo w swoją przyszłość


Cyfryzacja już dawno dotarła do naszej branży. Istnieje wiele systemów, narzędzi, portali, rozwiązań GPS i telemetrycznych od samych producentów lub od niezależnych dostawców. Przy tak szybkim rozwoju wcale nie jest łatwo dokonać właściwego wyboru, aby ostatecznie uzyskać rzeczywistą wartość dodaną. Uwielbiamy ten cyfrowy świat i zawsze szukamy nowych sposobów, aby stać się jeszcze bardziej wydajnym dla naszej własnej floty mieszanej, a także dla floty naszych klientów – zawsze z pewnym przyziemnym podejściem i skoncentrowaniem na ludziach. Neutralność jest dla nas również ważna w przypadku dostawców, nie chcielibyśmy np. stosować we wszystkich naszych urządzeniach i ich danych rozwiązania telemetrycznego jednego producenta lub sprzedawcy maszyn.


Opieramy się na elastycznych partnerstwach rozwojowych


RUNWAY36 GmbH i elego Software Solutions GmbH są naszymi partnerami w zakresie rozwoju cyfrowego. Razem z tymi zespołami tworzymy unikalne rozwiązania dla świata maszyn budowlanych i pojazdów użytkowych. Regularnie współpracujemy również ze szkołami wyższymi i uniwersytetami, w których badamy przyszłościowe tematy i technologie, takie jak cyfrowy bliźniak.


Kapitan floty