Flota
» Zarządzanie
» Wynajem
» Serwis
» Sprzedaż

Przedsiębiorstwo
» Oto my
» Powstanie
» Kariera
» Głosy klientów
» Członkostwo
» ROCKBIRD BCC
» Kids

Blog
» Aktualności
» Info
» Kwalifikacje

Kontakt
Shop

SZKOLENIA


REDUKCJA KOSZTÓW
PRZEZ SZKOLENIA


Przeszkolimy Twoich pracowników w zakresie właściwej obsługi wynajmowanego od nas sprzętu, ponieważ niewłaściwe użytkowanie maszyn przeładunkowych może szybko spowodować duże szkody, a tym samym niepotrzebne koszty. Na naszych szkoleniach, w ramach których współpracujemy również z producentami, przekazujemy całą wiedzę niezbędną do ekonomicznej i bezpiecznej obsługi naszych koparek przeładunkowych, ładowarek łyżkowych, ładowarek teleskopowych i samochodów ciężarowych. Wyjaśniamy kwestie dotyczące konserwacji, utrzymania i codziennego użytkowania urządzeń oraz wyjaśniamy, w jaki sposób można zmniejszyć zużycie eksploatacyjne i zużycie paliwa oraz określić optymalne obszary zastosowania. Uwrażliwimy również Twoich pracowników na szkody powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, często powodowane przez osoby trzecie.