Flota
» Zarządzanie
» Wynajem
» Serwis
» Sprzedaż

Przedsiębiorstwo
» Oto my
» Powstanie
» Kariera
» Głosy klientów
» Członkostwo
» ROCKBIRD BCC
» Kids

Blog
» Aktualności
» Kwalifikacje

Kontakt
Shop

Oświadczenie o ochronie danych


1. Ochrona danych w skrócie


Uwagi ogólne

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej tej witryny.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to np. być dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Dane gromadzone są w celu zapewnienia bezbłędności serwisu.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?
W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Ta strona korzysta tylko z plików cookie sesji i plików cookie do logowania, które są absolutnie niezbędne do rzeczywistego funkcjonowania witryny. Stanowi to uzasadniony interes operatora strony internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. O szczegółach poinformujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.


2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe


Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.
Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Uwaga na temat odpowiedzialnego organu
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

ROCKBIRD GmbH
Spitalgasse 15
71083 Herrenberg
Telefon: +49 7032 309020
E-mail: hello@rockbird.eu

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do daty wycofania zgody.
Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym ma siedzibę nasza firma. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/ Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, przekazane zostały Tobie lub stronie trzeciej w powszechnie obowiązującym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS.Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.


3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Pliki cookie

Niektóre serwisy używają tzw. plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby witryny były bardziej przyjazne dla użytkownika i bezpieczniejsze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce.
Wszystkie używane przez nas pliki cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po Twojej wizycie są one automatycznie usuwane.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub całkowicie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki.
Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których potrzebujesz (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług.

Pliki dziennika serwera

Dostawca serwisu automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas.To są:
• Typ i wersja przeglądarki
• Używany system operacyjny
• URL odsyłający
• Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
• Czas zapytania serwera
• adres IP
Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych
.Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań.Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.
Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę.Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem.
Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy dla sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towaru

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście realizacji umowy, na przykład firmie, której powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na przekazanie.Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.


4. Narzędzia analityczne i reklama


Ta strona internetowa nie wykorzystuje śledzących i reklamowych plików cookie stron trzecich.

Nie są używane żadne wtyczki i narzędzia związane z ochroną danych.


5. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE W PRZYPADKU KONTAKTU PRZEZ E-MAIL


W przypadku pierwszego kontaktu jesteśmy zobowiązani zgodnie z Art. 12, 13 RODO przekazać Państwu następujące obowiązkowe informacje wynikające z przepisów o ochronie danych:

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim istnieje uzasadniony interes przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzanie jest niezbędne do zainicjowania, uzasadnienia, ukształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego między Państwem a nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub inna norma prawna zezwala na przetwarzanie. Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania).

Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego – pozostają nienaruszone. W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych.

Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Możesz również zażądać sprostowania, usunięcia oraz, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.